[berybanner text_color="dark" align="center" valign="middle" effect_text="fadeIn" hover="zoom" img_src="8598" link="/danh-muc/san-pham-son" is_ajax="yes"]</p> <h4>SẢN PHẨM</h4> <div class="bery-hr medium text-center primary-color"></div> <h2>SƠN GỖ</h2> <p>[/berybanner]
[berybanner text_color="dark" align="right" valign="bottom" effect_text="fadeIn" hover="zoom" data_delay="200ms" img_src="8687" link="https://songolotus.com/category/tu-van-san-pham" is_ajax="yes"]</p> <h2 style="position: relative; top: 0; right: 0; font-size: 400% !important; font-weight: normal;">TƯ VẤN</h2> <p>[/berybanner]
[berybanner text_color="dark" valign="middle" effect_text="fadeIn" hover="zoom" data_delay="200ms" border="border_inner" img_src="8685" link="https://songolotus.com/danh-muc/san-pham-keo" padding_text="20px" is_ajax="yes"]</p> <h4>SẢN PHẨM</h4> <div class="bery-hr medium primary-color"></div> <h2>KEO HOÀN THIỆN</h2> <p>[/berybanner]

SẢN PHẨM SƠN

[lee_products type="recent_product" number="4" columns_number="4" cat="44" is_ajax="yes"]
Rất hài lòng về sản phẩm, nhân viên tư vấn nhiệt tình, hướng dẫn chi tiết tỉ nmỉ, rất sát với thực tế

Mr Hùng

Quản lý nhà máy

SẢN PHẨM KEO

[lee_products type="recent_product" number="4" columns_number="4" cat="50" is_ajax="yes"]

TIN TỨC MỚI NHẤT

[recent_post posts="5" is_ajax="yes"]