Có rất nhiều quy trình xử lý và hoàn thiện cho gỗ tự nhiên trong ngành mộc. Tùy vào hạng mục sử dụng, ứng dụng, yêu cầu thẩm mỹ…mà người sản xuất sẽ lựa chọn phương án thi công và sản phẩm sơn đi kèm thích hợp nhất.

(more…)

X